Rörlig

Integritetspolicy

GDPR
Rörlig-ditt portabla gym bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR-
dataskyddsförordningen. Vi använder teknik som cookies på vår webbplats för att personifiera innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media funktioner och analysera vår trafik. Rörlig-ditt portabla gym behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter som du själv fyllt i när du anmält dig till någon av våra tjänster.

Vi sparar på hälsodata du själv uppgivit, men också träningsplanering samt andra uppgifter som uppkommer vid vår kommunikation med dig.
Uppgifterna används för att kunna administrera och leverera de tjänster du valt och därmed uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vid aktiviteter och events
som Rörlig-ditt portabla gym anordnar tas det bilder som senare kan komma att användas på vår hemsida, olika sociala medier och trycksaker. Vi använder de
också för att kunna marknadsföra produkter, tjänster, nyheter och evenemang. Om du av något skäl motsätter dig detta ber vi dig att kontakta oss.

Vi sparar all data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Lagring sker både digitalt och i pappersform. Vi samarbetar med tredje partsföretag i samband med fakturering. Uppgifterna som finns lagrade i det systemet finns kvar maximalt ett år efter att Rörlig-ditt portabla gym avslutat samarbetet med denna part. Du som kund äger rätt att begära information om vilka uppgifter vi har sparat
om dig samt få felaktiga uppgifter korrigerade. Du har rätt att invända mot att personuppgifter om dig behandlas för direktmarknadsföring. Vill du av olika skäl
begränsa eller radera dina sparade personuppgifter hos oss ber vi dig kontakta oss. Notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina
personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer kunna tillhandahålla tjänsten åt dig. Vid frågor vänligen kontakta oss

Rörlig tillämpar distansavtalslagen

Vid köp av tjänster som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod är köpet bindande.

Rörlig-ditt portabla gym
Petters väg 9, 444 60 Stora Höga
0708-511 522
kontakt@rorlig.se

Organisationsnummer: 559209-2141

Stäng meny